onsdag 14 augusti 2013

Regnbågsfamiljer

Regnbågsfamiljers hemsida finns det juridisk fakta för Regnbågsfamiljer:

Juridik

Att få barn och bilda familj hör till det största som man kan uppleva i livet. Det är en dröm för många, oavsett sexuell läggning. Men att bli förälder är ingen mänsklig rättighet. Däremot är det en rättighet för barn att ha en tryggad uppväxt. Detta kan tyckas motsägelsefullt när man inser olikheterna i de juridiska förutsättningarna för barn som växer upp med samkönade föräldrar. Här släpar fortfarande lagstiftningen efter, och både barn och familjer står emellanåt utanför skyddsnätet i Sverige.

Om juridiskt föräldraskap vid:

Insemination/assisterad befruktning i Sverige på sjukhus
Gabriela och Julia har inseminerat på ett universitetssjukhus i Sverige. När deras dotter Astrid föds  blir båda två automatiskt juridiska vårdnadshavare. Paret behöver inte vara gifta, det räcker om de är sambos. Då Julia inte är Astrids biologiska mamma kommer hon att behöva skriva på ett papper om att hon tar på sig det juridiska ansvaret för Astrid. Dokumentet kan signeras antingen före eller efter att barnet är fött.
Insemination i hemmet
Sirpa och Ann-Mari har inseminerat i hemmet. Donatorn, som också kommer att ha en roll i barnets liv, heter Pontus. De tre individerna har en överenskommelse om att Pontus ska avsäga sig det juridiska föräldraskapet vid en närståendeadoption. Detta för att den icke-biologiska mamman Sirpa ska kunna adoptera barnet.
Svensk lagstiftning stöder inte fler än två juridiska vårdnadshavare, även om det finns flera individer som önskar ta på sig den juridiska rollen.
Notera att om Pontus skulle ångra sig vid barnets födsel, så finns det inget juridiskt bindande dokument som kan frånta honom rätten till barnet. Om Ann-Mari skulle ångra sig angående ansökan om närståendeadoption så kommer Sirpa inte att ha någon juridisk rättighet att få bli barnets förälder. Sirpa kan också välja att inte adoptera, vilket då skulle göra att Ann-Maria blir juridisk vårdnadshavare tillsammans med Pontus.
Insemination/assisterad befruktning utomlands
Lisa och Fatmi har åkt till Danmark för insemination. Barnet har vuxit i Fatmis mage och i Lisas hjärta genom hela graviditeten. När barnet (Linus) föds blir Fatmi juridisk vårdnadshavare till Linus. För att Lisa ska bli juridisk vårdnadshavare behöver hon ansöka om en närståendeadoption. Paret behöver vara gifta för att kunna ansöka om en närståendeadoption.
Om Lisa istället hade hetat Karl hade paret inte behövt ansöka om närståendeadoption, utan han hade vid förlossningen automatisk blivit Linus juridiska vårdnadshavare.
Surrogat
Johan och Otto har blivit föräldrar genom surrogat. Kvinnan som burit deras barn är bosatt i Indien. Barnet hon burit, Sixten, har kommit till genom provrörsbefruktning med Ottos spermier och en annan kvinnas donerade ägg. Otto anses därför vara Sixtens juridiska vårdnadshavare. För att Johan också ska kunna bli Sixtens juridiska vårdnadshavare behöver han ansökan om en närståendeadoption. Paret behöver vara gifta för att kunna ansöka om en adoption.

Föräldrapenning och Försäkringskassan – Vad gäller egentligen?

Det finns en anledning till att Försäkringskassan håller kurser i hur man ansöker om föräldrapenning – det är en snårig byråkratisk pappersdjungel. Men när ni väl tagit er igenom den känns det mycket lättare.
Nedan finns en punktlista med några saker som kan vara bra att känna till:
  • ”Tillfällig föräldrapenning vid ett barns födelse”. Dessa 10 dagar kan tas ut av den förälder som inte föder barnet. De kan också tas ut av en närstående som finns med som stöd under den första tiden.
  • Den som är juridisk förälder har rätt till föräldradagarna.
  • Den juridiska föräldern/föräldrarna kan ge av sina föräldradagar till den/dem som är icke-juridisk förälder (t.ex. innan en eventuell närståendeadoption gått igenom)
  • Den som närståendeadopterar får hälften av dagarna som är kvar tillskrivet sig. Här kan Försäkringskassans internetservice strula p.g.a. av deras databas inte automatiskt kan uppdateras med samkönade personnummer. Ta då kontakt med FK för att kunna ansöka om föräldrapenning via nätet. Ni kan annars ansöka som vanligt via en blankett.
  • Om det t.ex. finns två juridiska vårdnadshavare men en eller flera personer som fungerar som barnets förälder kan de juridiska vårdnadshavarna dela med sig av sina föräldradagar.
  • Du har rätt att vara sjukskriven vid en insemination och/eller i samband med IVF.
Notera: Vid frågor, ta kontakt med din Försäkringskassa för att veta vad som gäller. Om handläggaren inte kan svara på dina frågor ska du be om att få prata med någon annan eller be dem ta reda på vad som gäller och ringa upp dig. Om det fortfarande finns frågor ska du be om att få prata med enhetschefen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.