söndag 18 augusti 2013

Diskriminering

Artikel från Affärsliv

Lesbisk patient stämmer landstinget på 100 000 kronor

  •  
  •  
 
En lesbisk kvinna fick betala 3 000 kronor för behandling. En heterosexuell kvinna betalar bara 600 kronor för samma behandling. Diskriminering hävdar den lesbiska kvinnan som – med hjälp av Diskrimineringsombudsmannen – stämmer landstinget i Östergötland.
Det handlar om ofrivillig barnlöshet. Om ett heterosexuellt par – där mannen saknar spermier – vänder sig till vården kan kvinnan få hjälp med insemination för 300 kronor per försök.
Om det istället rör sig om två lesbiska kvinnor i ett par så får den av kvinnorna som vill bli inseminerad betala 3 000 kronor för två försök.
I båda dessa exempel är kvinnorna fullt friska och därför hävdar Diskrimineringsombudsmannen DO att det rör sig om diskriminering. DO har därför lämnat in en stämningsansökan till Linköpings tingsrätt med krav på 100 000 kronor i skadestånd.
Lyckad behandling
Det par som DO driver frågan åt har redan gått igenom behandling och det andra försöket lyckades, kvinnan blev gravid.
I stämningsansökan påpekar DO att östgötalandstinget numera är det enda i Sverige som har olika taxor för insemination beroende på om paret är hetero- eller homosexuellt.
Politik
Landstinget i Östergötland har ännu inte kommit in med något svar till tingsrätten där de förklarar hur de ställer sig till kravet. Men landstingsrådet Lasse Pettersson (VL) berättar hur politikerna tänkte när priserna sattes.
– Vi gjorde en genomlysning i början av 2000-talet och då gjorde vi en skillnad mellan om det låg en sjukdom bakom eller inte. Om det gör det så går det på den allmänna försäkringen, men att vara lesbisk är ju ingen sjukdom. Därför blir det en högre avgift, säger han.
I hans resonemang ser han det som att vården behandlar ett par för barnlöshet. Han räknar alltså in mannens sjukdom – avsaknad av spermier – även om det är kvinnan som behandlas. DO har en annan syn. De räknar inte in partnern utan ser endast de friska barnlösa kvinnorna, där den ena får betala mer än den andra.
Välkommen prövning
Lasse Pettersson välkomnar stämningsansökan. Han ser det som ett tillfälle att få veta om samhällets syn på insemination har förändrats.
– Jag vill veta hur man ser på det här inom juridiken. Om rätten anser att det är diskriminering så får vi ta bort den här högre avgiften. Det är bra att det prövas i rätten, säger han.
Tidigare dom
Saken har prövats tidigare. Det finns en dom från Umeå tingsrätt från 2009 som gällde Västerbottens läns landsting. Den gången förlorade DO. Men den gången var frågan delvis en annan. Då fick det lesbiska paret betala för tre befruktningar själva. Landstinget i Västerbotten hävdade då att det inte var diskriminerande eftersom heterosexuella par inte fick hjälp förrän de försökt med "spontangraviditet" i tre år. Det resonemanget köpte tingsrätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.