onsdag 19 februari 2014

Vill inte vara pappa till tvillingar

Artikel från SvD

Vill inte vara pappa till tvillingar

Malmöparet fick tvillingar efter att ha fått hjälp utomlands med att plantera in embryon. Men mannen vill avsäga sig faderskapet - han hävdar att han bara samtyckt till ett barn.

Nu ska tingsrätten avgöra.

Malmö tingsrätt har beslutat om stängda dörrar när parterna kommer med sina utsagor. I pausen vill ingen kommentera tvistemålet.

- Nu koncentrerar vi oss på förhandlingen och kan först kommentera ärendet när det är avslutat, säger advokat Ulf Bjermer.

Han säger enligt tidningen City att mannen och kvinnan vid ett första besök kom överens med läkaren att endast använda ett embryo. Trots det planerades två embryon in både vid försök två och tre, varav det sista ledde till tvillingfödseln.

- Hon har gått bakom hans rygg, säger Bjermer, som hänvisar till dokument som mannen lämnat in till domstolen där bara kvinnans namnteckning ska finnas.

Tvistemålet är så pass principiellt intressant att tingsrätten behöver två veckors betänketid innan domen faller, enligt domstolen.

- Beträffande målet har jag aldrig stött på något liknande, varken som ombud, god man eller på annat sätt. När vi var i rätten första gången fanns inget prejudicerande rättsfall på det här, vilket kan betyda att det blir prövning i nästa instans oavsett utfall, säger Ulf Bjermer till TT.

Sophie Palmgren Paulsson, advokat vid Tre Advokater i Malmö, konstaterar att äggdonation och insemination är reglerat i föräldrabalken. Men att någon vill avsäga sig faderskapet på grund av att de fick tvillingar är något hon aldrig förr stött på.

- Det här är jättesvårt, jag har aldrig kommit i kontakt med någon liknande frågeställning. Det här blir en väldigt intressant fråga för tingsrätten att ta ställning till, säger hon.

Det hela kan komma att avgöras av huruvida mannen gett sitt samtycke, och hur han gjort det. I stämningsansökan skriver försvararen att mannen inte är biologisk far till barnen. Detta kan komma att spela en viktig roll för tingsrättens bedömning, anser Sophie Palmgren Paulsson.

I föräldrabalken finns ett lagrum som säger att faderskap kan hävas om det genom arvsanlag eller andra omständigheter framgår att mannen inte är barnens far.

- Man kan kanske hålla för visst att han inte är biologisk far. Men han har enligt henne lämnat sitt samtycke, och anses därmed vara barnens far enligt ett annat lagrum i föräldrabalken.

Det hela väcker många frågor, anser hon.

- Kan man bara samtycka till ett barn, eller omfattar samtycket alla barn oavsett hur många ägg som sätts in? Det här är väldigt intressant och svårt.

Även för Gunilla Cederström, utredare i familjerättsfrågor vid Socialstyrelsen, är rättsfallet helt nytt.

- Jag har aldrig hört talas om den här situationen, och det skulle förvåna mig om det faktiskt har funnits något sådant här rättsligt ärende tidigare. Det borde nog ha kommit till vår kännedom, säger hon.

Mannen och tvillingarna, födda 2012, är de två parterna i tvistemålet om faderskapet. Modern var kallad som vittne.

Källa: Malmö TT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.