lördag 26 oktober 2013

Något för dig?


Som många av oss märker är stödet till personer som är ofrivilligt barnlösa skrämmande lågt. 1 av 10 som genomgår IVF blir erbjuden psykologstöd. Två studenter har nu kontaktat oss för en studie de kommer att genomföra på området.
Vill du vara med och fördjupa kunskapen? Maila då Maria.german@barnlangtan.com för kontaktuppgifter!

Studenternas mail:
Vi är två socionomstudenter vid Göteborgs Universitet som nu ska skriva vår C-uppsats (kandidatuppsats). Uppsatsen ska behandla ämnet ofrivillig
barnlöshet med fokus på stöd under utrednings- och behandlingsprocessen.
Vi skulle vilja komma i kontakt med personer främst i Göteborgsområdet,
som har erfarenhet av ofrivillig barnlöshet från de senaste tio åren, och
som skulle kunna vara intresserade av att delta i vår undersökning. 

Med vänliga hälsningar
Lena Holmberg & My Blomgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.