måndag 3 juni 2013

Tävling!

I förra nyhetsbrevet skrev vi om Anna Bratts nyutkomna bok ”Vänta på barn”. Nu lottar vi ut fem exemplar bland våra medlemmar.
Vänta på barn - fertilitetshandboken För de allra flesta är det ganska enkelt att få barn, men för andra tar det längre tid och många behöver dessutom professionell hjälp för att lyckas.Vänta på barn - fertilitetshandboken visar vad både kvinnor och män själva kan göra för att öka chansen att få barn på naturlig väg. På ett lättfattligt sätt beskrivs de behandlingar som används för att hjälpa ofrivilligt barnlösa par, till exempel provrörsbefruktning (IVF), insemination och ägg- eller spermiedonation. 

I boken skildras också orsaker till missfall och hur man minskar risken att drabbas. Den berättar också om hur ensamstående och hbt-personer kan gå till väga för att få barn. Ett av sex par i Sverige har svårt att få barn. Det betyder att omkring 500 000 svenskar är ofrivilligt barnlösa. 

Boken slår hål på många myter och är en praktisk guide med det senaste inom fertilitetsforskningen. Den bygger på de hittills bästa vetenskapliga studierna och på intervjuer med både svenska och utländska fertilitetsforskare. Det enda du behöver göra för att ha en chans att vinna en av böckerna är att du mailar oss ett förslag på vad just du skulle önska att Barnlängtan ägnade särskild uppmärksamhet åt framöver. Det kan vara en aktivitet eller något annat som du tycker skulle vara en extra bra idé, med andra ord, beskriv ditt önskeuppdrag för föreningen!
Skicka ditt förslag till info@barnlangtan.com senast den 15 juni för att vara med i utlottningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.