torsdag 5 september 2013

Ny studie!

Från IVF-Sverige

Nu skall vi bli ännu bättre! Ny PGS studie startar i höst

2013.09.02
Internationella forskningsresultat inom genetik har visat att kromosomanalys av embryon kan öka chansen för graviditet i vissa patientgrupper. Därför vill IVF Sverige satsa på denna nya teknik. Under hösten börjar vi rekrytera patienter till en ny studie som går ut på att se om kromosomanalys av embryon (PGS) ökar möjligheterna att bli gravid. Rätt antal kromosomer i embryonas celler är viktig för att embryots utveckling ska bli normal. I studien kommer två grupper att jämföras, en grupp patienter vars embryon genomgått kromosomanalysen och en grupp som inte genomgått analysen. Vi kommer att erbjuda deltagande i studien till de par som tidigare haft minst 3 misslyckade IVF försök och där kvinnan är högst 39 år.
Eftersom kvalitet är nyckeln i allt vi gör och vi anser det viktigt att de metoder vi erbjuder är beprövade, känns det naturligt att börja med en studie för att utvärdera nyttan av den nya tekniken
Under hösten kommer vi att förbereda studien och planerar börja rekrytera patienter i slutet av året

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.