tisdag 23 april 2013

IVF Applikation


Nu har det kommit en app som Barnlängtan stolta varit rådgivare till:

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemedlen tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt. För att hjälpa kvinnor som använder MSDs läkemedel som en del i IVF-behandlingen har MSD tagit fram en app med funktioner som hjälper till att hålla koll på hur och när de olika läkemedlen ska tas.
− En IVF-behandling består av många olika steg och kräver noggrannhet när det gäller hur och när de olika läkemedlen ska tas. Man är rädd att göra fel. Appen kan underlätta behandlingen genom att man har all information på ett ställe och blir påmind om de olika stegen i behandlingen. På det sättet bidrar appen till en trygghet när man genomgår IVF, säger Camilla Garefelt, patientföreningen Barnlängtan.
− Varje vecka har vi patienter som känner oro över att ha missat något. Ibland är skadan redan skedd och behandlingen blir därmed misslyckad. Appen ökar möjligheten att alla behandlingssteg genomgås vid rätt tidpunkt och därmed även chansen till en lyckad IVF- behandling, säger Margareta Kitlinski, överläkare och tf sektionschef på Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö.
I appen finns följande funktioner:
• Kalenderfunktion för att anteckna de olika stegen i behandlingen • Påminnelser om när mediciner ska tas
• Påminnelse om tider bokade på klinik
• Instruktionsfilm
• Information om de olika besöken på kliniken

Patienter som får MSDs läkemedel Puregon förskrivet får tillgång till appen som kan användas för samtliga läkemedel som används under IVF-behandlingen. Appen heter Puregon, är gratis och laddas ner från AppStore eller Google play. Inloggning sker via den kod som finns på bipacksedeln för Puregon.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.