onsdag 3 oktober 2012

Barnlängtan agerar på besluten om infertilitetsbehandling i norra sjukvårdsregionen


Den 26:e september beslutade Norrlandstingens regionsförbund om nya, gemensamma regler för fertilitetsvården i norr. Regelverket innebär en förbättring för lesbiska par, där avgiften för inseminationer tas bort. Antalet IVF utökades från 1 ivf+1 frys om fryst embryo finns till 2 IVF om det inte finns något fryst embryo. PGD fortsätter vara helt förbjudet.

Barnlängtan är mycket kritiska mot förslaget, då 1 IVF+1 frys eller 2 IVF är för lite vård. I samband med detta fick föreningen ett flertal debattartiklar publicerade:


För att regelverket ska börja gälla behöver det beslutas i landstingsfullmäktige i alla berörda landsting. Barnlängtan har inte släppt frågan och vi kommer kämpa vidare för fler IVF-behandlingar och andra förbättringar. Vår ståndpunkt är att varje patient har rätt till den vård som tillståndet kräver, utan på förhand fastslagna begränsningar.

Kontakta oss om du vill vara med och hjälpa till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.